น้ำในคลองลด ถนนเลียบคลอง 7 ร้าวหลายจุด

594

ชาวบ้านเลียบคลอง 7 ฝั่งตะวันออก พบรอยร้าวที่พื้นถนนหลายจุด โดยความยาวประมาณ 30 เมตร ลึกกว่า 50-80 เซนติเมตร เนื่องจากระดับน้ำในคลองลดลง และ ถนนมีการใช้งานหนัก หวั่นเกิดทรุดตัว

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ถนนเลียบคลอง 7 ฝั่งตะวันออก  ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  ร้องเรียนว่า เกิดรอยร้าวที่พื้นถนนเป็นทางยาว บริเวณเลนถนน อยู่ติดริมคลอง 7 หลังจากพบว่า ระดับน้ำในคลองลดลง ประกอบกับถนนเส้นทางดังกล่าว มีรถยนต์ใช้สัญจรผ่านจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดไป อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัดไป อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และพบจุดหน้าบ้านเลขที่ 7 หมู่ 10 ตำบล บึงชำอ้อ พบร่องรอยร้าวที่เลนถนนติดคลอง มีความยาวประมาณ 30 เมตร พื้นถนนเป็นร่องลึกประมาณ 50-80 เซนติเมตร ชาวบ้านหวั่นเกรงว่าจะเกิดการทรุดตัว เนื่องจากพบว่าเกิดรอยร้าวที่พื้นถนนอีกหลายจุดในเส้นทางเลียบคลอง 7

นอกจากนี้ยังพบว่าชาวบ้านมีการปลูกต้นปาล์มไว้ตลอดแนวริมคลอง เพื่อเป็นการช่วยพยุงดินริมคลองไม่ให้เกิดการสไลด์ตัวลง เนื่องจากรากของต้นปาล์มเป็นรากกระจาย จึงทำให้ยึดดินได้ดี อีกทั้งชาวบ้านได้รวมตัวตั้งเป็นกองทุนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนำไปขายเพิ่มรายได้ไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อีกทาง

ขณะนี้ได้จัดชาวบ้านในชุมชนเฝ้าระวังออกตระเวนตรวจสอบถนน หากเกิดเหตุถนนทรุดจะได้ประสานแจ้งได้ทันที ส่วนต้นปาล์มที่ทางชุมชนได้ช่วยกันปลูกไว้ริมคลอง คาดว่ายังสามารถช่วยประคองดิน ริมคลองไว้ไม่ให้ทรุดสไลด์ไปได้ เพราะรากของต้นปาล์มสามารถช่วยพยุงถนนริมคลองไว้ได้