นานาชาติประกาศเตือนพลเมืองเลี่ยงพื้นที่ระเบิดภาคใต้

1007

หลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิด หลายพื้นที่ในจังหวัดทางภาคใต้ของไทย ทำให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศหลายแห่งในไทย ทั้ง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เดนมาร์ก  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  ได้ออกประกาศเตือนพลเมืองของตนเอง ให้เลี่ยงพื้นที่ระเบิด และให้เฝ้าระวังระดับสูงเกิดระเบิดขึ้นอีก 2 ครั้ง บริเวณหอนาฬิกาหัวหิน 01 92

สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เกาะติดความคืบหน้าเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศเตือนแชาวนิวซีแลนด์ในประเทศไทย โดยมีการแบ่งระดับการเตือนออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับสี่ยงสูง ในแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา พร้อมเตือนว่าหากไม่มีความจำเป็น ไม่ควรเดินทางเข้าไปยังจังหวัดดังกล่าว ส่วนความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในพื้นที่ที่เพิ่งเกิดเหตุระเบิดขึ้นในช่วงวันที่ 11 ส.ค. – 12 ส.ค.นิวซีแลนด์

ด้านกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษ เตือนให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา โดยระบุว่าจากเหตุระเบิดหลายระลอกช่วง 11-12 ส.ค. ในประเทศไทย จึงขอให้พลเมืองเพิ่มความระมัดระวังสูงสุด หลีกเลี่ยงไปยังสถานที่สาธารณะ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อังกฤษ1 อังกฤษ2 03 04

รัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยง หลังเกิดเหตุระเบิดหลายจุด โดยการเตือนพื้นที่ต่างๆ ยังรวมถึงกรุงเทพ และภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีสำคัญด้วย เพราะหวั่นเกิดเหตุรุนแรงซ้ำอีก รวมถึงอาจเป็นพฤติกรรมของการก่อการร้าย ตลอดจนเตือนให้ชาวออสเตรเลียให้คอยสังเกตการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา และติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกา แจ้งเกิดเหตุระเบิดในไทยหลายครั้ง และระบุว่าสถานทูตกำลังติดต่อสอบถามจากทางการไทยว่า มีพลเมืองได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดหรือไม่ พร้อมกับเตือนให้พลเมือง ให้ระมัดระวังความปลอดภัยในระดับสูง และหลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุระเบิด รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่_สหรัฐิ1 _สหรัฐิ2 _สหรัฐิ3

ด้านสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย โพสเฟซบุ๊กถึงเหตุระเบิดในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยและเตือนให้พลเมืองทุกคนพกพาสปอร์ต เพื่อระบุตัวตนไว้ตลอดเวลา และหากเป็นไปได้ควรมีเอกสารบัตรประกันชีวิตติดไว้ด้วย พร้อมกับเตือนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน และให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วย

ขณะที่รัฐบาลแคนาดาออกประกาศเตือน ให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังจังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี เมืองหาดใหญ่ และ สงขลา เนื่องจากมีเหตุการณ์ความรุนแรงและอาชญากรรมเกิดขึ้น .