ชวนเที่ยวอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ทะเลน้ำจืดใหญ่ที่สุดในภาคกลาง

15829

ชวนเที่ยวอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ทะเลน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคกลาง สถานที่พักผ่อนเล่นน้ำชมธรรมชาติ ในจังหวัดลพบุรี

%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%8b%e0%b8%b1

อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ซึ่งเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง โดยอ่างเก็บน้ำซับเหล็กมีชายหาดเหมือนกับชายทะเล จนได้รับการยกย่องให้เป็นทะเล น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง ตั้งอยู่ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พากันเดินทางมาพักผ่อนและลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณอ่างซับเหล็กต่างมีรายได้ หลังจากที่นำอาหารและของฝากมาวางขายให้กับนักท่องเที่ยว

%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%8b%e0%b8%b1 %e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%8b%e0%b8%b1

สำหรับอ่างซับเหล็กเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงโปรดให้ช่างชาวฝรั่งเศสและ อิตาลี เป็นผู้วางท่อส่งน้ำจากอ่างซับเหล็กนำมาใช้ในเขตพระราชฐาน

%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%8b%e0%b8%b1 %e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%8b%e0%b8%b1

ซึ่งสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้สร้างเขื่อนดินกั้นน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 จังหวัดลพบุรีได้ปรับปรุงอ่างซับเหล็กให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยทำถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ปลูกต้นไม้และสร้างศาลาพักร้อน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ