เปิดกิจการอีกครั้ง แพทะเลสาบดอยเต่า จ.เชียงใหม่ หลังเจอภัยแล้ง

16391

ผู้ประกอบการร้านอาหารเรือนแพ ในทะเลสาบดอยเต่า จ.เชียงใหม่ กลับมาเปิดกิจกรรมอีกครั้ง หลังเริ่มมีน้ำ โดยก่อนหน้านี้ปิดกิจการมากว่า 4 ปี จากภัยแล้ง

02 03 04

ปริมาณน้ำฝนที่ตกจำนวนมากไหลลงเขื่อนภูมิพล ส่งผลให้ทะเลสาบดอยเต่า กลับมามีชีวิตอีกครั้ง หลังประสบปัญหาภัยแล้ง จนแห้งไม่เหลือน้ำมานานกว่า 4 ปี ผู้ประกอบการร้านอาหารเรือนแพ ต่างเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันเริ่มมีมักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวบ้างแล้ว ถึงแม้ปริมาณน้ำจะไม่มากเหมือนสมัยก่อน

05 06 07

นอกจากนี้ ชาวประมงในพื้นที่เริ่มนำ เรือออกมาหาปลากลางลำน้ำปิง สร้างรายได้ ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดผลดีกับทะเลสาบดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล หลังจากประสบภัยแล้งจนไม่เหลือน้ำมานานกว่า 4 ปี จนทำให้ธุรกิจแพร้านอาหารและแพท่องเที่ยวที่เคยมีกว่า 20 ราย ต้องปิดกิจการ

08 09 10

ผู้ประกอบการแพนำเที่ยว บอกว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล ลดลง จนทำให้ผู้ประกอบการแพนำเที่ยวต้องหยุดให้บริการมานานกว่า 4 ปี หลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำปิง เริ่มมากก็เริ่มซ่อมแซมแพนำเที่ยวทั้งหมด โดยได้เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวด้านที่พักและอาหารได้ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้ว

11 12

สำหรับ ทะเลสาบดอยเต่า เป็นพื้นที่น้ำท่วมหลังการสร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล เป็นพื้นที่การเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และทำประมง แต่เนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงาม เหมาะกับการท่องเที่ยวที่นี่จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ทำให้ผู้ประกอบการจัดบริการแพนำเที่ยว และเรือนำเที่ยวไปยังเขื่อนภูมิพล จ.ตาก จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในอดีต