เบื้องหลังละครเทิดพระเกียรติ “ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที” นำศาสตร์พระราชาสู่ประชาชน

1714

img_2921

หลังจากกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และขยายผลเรื่องศาสตร์พระราชาในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 4″ ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยพันธกิจสำคัญคือ การรวมพลังภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการสร้างป่าสักโมเดล 600 ไร่ ของห้วยกระแทก จ.ลพบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญหาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คณะทำงานจึงเกิดแนวคิดในการนำภาพความสำเร็จมาต่อยอดขยายผล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนในรูปแบบละครเทิดพระเกียรติ ซึ่ง “ธิษณา เดือนดาว” กรรมการผู้จัดการ บ. มายด์เอ็นแมทเทอร์ส จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายและสร้างสรรค์ละครให้รายละเอียดว่า
“สำหรับละครเทิดพระเกียรติในปีนี้ใช้ชื่อว่า “ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที” นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อในหลวงเสด็จสวรรคต แต่คำสอนของพระองค์ท่านยังอยู่ เรายิ่งส่งคำสอนและศาสตร์พระราชาของพระองค์ให้ประชาชนรับรู้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนเกิดแรงบันดาลใจ ลุกขึ้นมาศึกษาให้เกิดองค์ความรู้และลงมือปฎิบัติบูชาอย่างมีความเพียร ซึ่งเป็นแนวคิดหลักละครเรื่องนี้ ได้ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริงในโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินปี 4 และนักแสดงกิตติมศักดิ์ที่ให้เกียรติร่วมแสดง ก็ล้วนเป็นผู้นำเครือข่ายตัวจริงทั้งสิ้น โดยเลือกใช้ “ป่าสักโมเดล” เป็นสถานที่ถ่ายทำ โดยได้รับความร่วมมือ “พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า” ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก”
ส่วนละคร “ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที” นักแสดงนำ “อลีสญาฌ์ ทอย (อลิส ทอย) และณัชร นันทโพธิ์เดช” กำกับการแสดงโดย “สมเกียรติ์ วิทุรานิช” เจ้าของรางวัล มะหมา 4 ขาครับ

img_2917 img_2920 img_2923 img_2925img_2918img_2919

ภาพข่าวจาก : PR ละคร ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที