ม.ราชภัฏสุรินทร์ กว่า 8 พันคน ร่วมแปรอักษรพระบรมสาทิสลักษณ์

11014

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กว่า 8 พันคน ร่วมแปรอักษรพระบรมสาทิสลักษณ์ที่ล้อมกรอบด้วยตัวอักษรเลข 9 ไทย อย่างงดงามเพื่อถวายอาลัย

%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8e%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b28%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99
ม.ราชภัฏสุรินทร์ร่วมแปรอักษรพระบรมสาทิสลักษณ์
%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8e%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b28%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99
ครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กว่า 8 พันคน ร่วมแปรอักษร

ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครูและนักเรียนกว่า 8 พันคน ร่วมแปรอักษรพระบรมสาทิสลักษณ์ รูปเงาสีดำ ที่ล้อมกรอบด้วยตัวอักษรเลข 9 ไทยอีกชั้นอย่างงดงาม แทนความหมายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ และอักษรย่อ SRRU ซึ่งเป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้อง

%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8e%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b28%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิแปรอักษร
%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8e%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b28%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิกว่า 3,000 คน ร่วมแปรอักษรและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ขณะที่สนามหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ คณะอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษากว่า 3 พันคน ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9 ไทย ด้านล่างมีคำว่า ม.ราชภัฎชัยภูมิ กลางรูปหัวใจ ก่อนจะร่วมกันจุดเทียนถวายอาลัยอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยืนสงบนิ่ง 9 นาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน

%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8e%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b28%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลร่วมแปรอักษร
%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8e%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b28%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 3,500 คน ร่วมกันแปรอักษร

ส่วนที่สนามหญ้าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จำนวน 3,500 คน ร่วมกันถวายอาลัย และร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9 ไทย มีอักษร ช.ย.ประกอบภาพเด็กน้อย ก้มกราบพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8e%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b28%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99
พสกนิกรชาวจังหวัดยโสธรร่วมกันจัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายอาลัย
%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8e%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b28%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99
ชาวยโสธร ร่วมกันจุดเทียนถวายอาลัยและแปรอักษร

ถัดมาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาบริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดยโสธร นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำพสกนิกรชาวจังหวัดยโสธร ร่วมกันจัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมการแสดงคนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ การร้องเพลงโดย นายประยูร ศรีจันทร์ หรือ ไผ่ พงศธร นักร้องชื่อดัง กิจกรรมการติดฟางข้าวพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันจุดเทียนถวายอาลัยแปรอักษรเป็นเลข 9 ไทย ภายในรูปหัวใจและรวงข้าว ซึ่งหมายถึงจังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตร