ม.ขอนแก่นสร้าง “เจดีย์ถวายสถิตฟ้า เสด็จอาลัย” ถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่9

5443

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้าง “เจดีย์ถวายสถิตฟ้า เสด็จอาลัย” ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีความสูงเท่าอาคาร 5 ชั้น มีลวดลายเป็นรูปภาพพระองค์ ซึ่งวาดจากหัวใจ ชาวขอนแก่น รวม 10,086 รูป

%e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%a7 %e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%a7

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์กำลังเร่งสร้าง“เจดีย์ถวายสถิตฟ้า เสด็จอาลัย” ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจดีย์นี้ มีความสูง 16 เมตร เทียบเท่าอาคาร 5 ชั้น เพื่อให้ชาวขอนแก่นร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาของพระองค์แต่สิ่งพิเศษของการก่อสร้างเจดีย์ครั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์มีไอเดียแจกแผ่นเฟรมประชาชนทั่วขอนแก่น 10,086 แผ่น เพื่อเปิดให้ชาวขอนแก่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งถวายอาลัยและร่วมสร้างเจดีย์ ด้วยการวาดภาพพระองค์ลงจากหัวใจโดยใช้สีชนิดใดก็ได้ เพื่อนำประกอบติดรอบเจดีย์

%e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%a7 %e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%a7 %e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%a7 %e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%a7

ภาพที่ประชาชนวาดจะถูกนำไปเก็บภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยเริ่มแรกมหาวิทยาลัยตั้งใจสร้างเป็นอนุสรณ์ถวายอาลัยพระองค์ท่านตลอดไป ภายหลังคำนึงถึงผลงานศิลปะที่ประชาชนร่วมวาดใช้สีต่างกันซึ่งไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน จึงกำหนดตั้งเป็นอนุสรณ์เพียง 2 เดือน บริเวณริมบึงสีฐาน   มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรูปแบบการสร้างจำลองจากเขาพระสุเมร กำหนดเสร็จในวันพรุ่งนี้(12 พ.ย)

%e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%a7 %e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%a7 %e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%a7 %e0%b8%a1-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%96%e0%b8%a7

ส่วนประชาชนที่จะร่วมถวายอาลัย สามารถวางดอกไม้หน้าเจดีย์ ได้ในวันอาทิตย์นี้  ซึ่งจะมีการจัดงาน  “เสด็จฟ้า สถิตไทย”  งานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีนี้   ที่ปีนี้ เปลี่ยนรูปแบบเป็นการถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สิกิตตรี เกิดมงคล

รายงาน