พระเมตตาธิคุณต่อผู้พิการทางการได้ยิน

1163

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสอนผู้พิการทางการได้ยินแห่งแรกของไทย และได้รับพระเมตตาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งเรื่องทุนการศึกษาแก่เด็กและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาโดยตลอด ยกระดับคุณภาพให้ชีวิตผู้พิการทางการได้ยินเทียบเท่ากับคนในสังคม

%e0%b8%9b%e0%b8%81-3

เด็กๆผู้พิการทางการได้ยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สื่อความหมายผ่านภาษามือเพื่อบอกว่าพวกเธอรักและจะคิดถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เปรียบเสมือนพ่อของพวกเธอตลอดไป เด็กๆเหล่านี้ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ทรงช่วยเหลือและและส่งเสริมให้ผู้พิการทางการได้ยินได้รับการศึกษาและมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ทั้งยังรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อพสกนิกรชาวไทย

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad

ไม่ต่างกับครูเกษียณวัย 70 ปีซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ที่ขณะนี้ยังคงทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครครูช่วยสอนอยู่ที่นี้ ด้วยเพราะสำนึกในพระเมตตาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเธอเคยเฝ้ารับเสด็จ และได้ถวายดอกไม้แก่พระองค์ กระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาจนจบปริญญาตรี ซึ่งหลังจากได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานชุดครุยให้เธอ ถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิตไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงมอบเงินช่วยเหลือเมื่อครั้งที่บ้านของเธอถูกไฟไหม้

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad

นอกจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะทรงช่วยเหลือด้านการศึกษาของเด็กพิการทางการได้ยินแล้ว พระองค์ยังทรงพระราชทานผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะมะม่วงให้เด็กๆและคุณครูได้รับประทานกันเกือบทุกปี สร้างความปราบปลื้มในน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ ที่ไม่เคยทอดทิ้งแม้แต่ผู้พิการ

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งเคยนำคณะครูและนักเรียนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทว่า พระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงามและเป็นกันเอง ทรงตรัสถามถึงทุกข์สุขและความเป็นอยู่ของเด็กผู้พิการทางการได้ยินมาโดยตลอด พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แผ่ขยายไปทั่วไม่เว้นแม้คนพิการคลายความทุกข์ให้พวกเขาสามารถยืนในสังคมทัดเทียมกับคนทั่วไปได้อย่างภาคภูมิ ด้วยพระบารมีและน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาธิคุณ

จุฑารัตน์  มีช้าง

รายงาน