คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ซึ่งกันและกัน

380

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือน น้ำตกแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ ท่านจึงมีบกวีนิพนธ์ที่ทำให้คนเรานั้นรักสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ดังนี้

                ทีละหยาด ทีละหยาด ค่อยหยดย้อย

ทีละนิด ทีละน้อย ค่อยสั่งสม

ทีละฟอง ทีละฝอย ค่อยสาดพรม

ไพร่พนม จึงเกิดหยก น้ำตกเอย

                นี่แหละคือ นาฏกรรม ธรรมชาติ

พราวพิลาศ กว่าถ่อยคำ ล่ำเฉลย

ใครจักรเขียน ใครจักรวาด ปาดหมึกเชย

ไม่อาจเลย จักเปรียบปราน งานของจริง

                เพราะป่าอยู่ น้ำยัง ประดังพร้อม

เพราะป่าล้อม หมู่ปลา จึงมาสิง

เพราะป่าใหญ่ ไพรหนา อาหารอิง

เพราะป่าพริ้ง เห็ดชมพู จึงชูชัน

                อยู่กับป่า กินกับป่า ควรรักป่า

เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสันต์

คนรักป่า ป่ารักคน ผลผูกพัน

โลกจักบรร- ลุสุข ทุกเขตคาม