นิทรรศการ ๙๙ ศิลปินเพื่อแผ่นดินของพ่อ ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

1558

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 มกราคม 2560ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย จะมีการจัดนิทรรศการ 99 ศิลปินเพื่อแผ่นดินของพ่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 และจัดแสดงงานพุทธศิลป์ที่สอดแทรกธรรมมะเป็นปริศนาธรรมของพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี เอาไว้

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b

ประติมากรรมรูปปั้นสิงห์ตัวใหญ่ ด้านหน้าวิหารดิน ซึ่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้ออกแบบร่วมกับศิลปินชาวเชียงราย เป็นหนึ่งในผลงานศิลปะชิ้นเอกที่นำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรก ภายในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ส่วนสิงห์อีกตัวกำลังยืนเหยียบโลก เป็นการถอดปริศนาธรรมว่า มนุษย์เราทุกวันนี้ต่างยึดติด แบกโลกและความทุกข์ไว้กับตัว หากเรามีธรรมะก็จะสามารถปล่อยวางและเป็นสุขได้

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b

ภายในนิทรรศการได้รวบรวมผลงานของศิลปินชาวเชียงราย 99 ชีวิต เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 หนึ่งในนั้นคือผลงานน้องต้น ศิลปินชาวเชียงรายรุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์ประติมากรรมพระองค์ท่าน ด้วยเทคนิคหล่อสำริดกะไหล่ทอง ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก  และอีกหนึ่งผลงานที่งดงามไม่แพ้กัน ชื่อว่า “ร้อยล้านใจไทย” โดยศิลปินได้ใช้เทคนิคสีอะคริลิกแต่งแต้มทีละจุด จนเกิดเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ แสดงถึงความเพียรพยายามเป็นอย่างมาก ซึ่งผลงานของศิลปินส่วนใหญ่จะจัดแสดงอยู่ภายในอาคารสุญตาคาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Work Shop ซึ่งเป็นนิทรรศการมีชีวิต ให้ศิลปินได้มาสร้างสรรค์ผลงานให้ชมกันสดๆ อีกด้วย

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b

การเขียนภาพด้วยความประทับใจ ศิลปินแต่ละคนจะใช้จินตนาการของตัวเองในการแต่งแต้มสีสันอย่างฉับพลัน ซึ่งบริเวณด้านหน้าทุ่งปอเทืองกว่า 2 ไร่ ยังมีผลงานศิลปะเป็นปูนปั้นประดับกระจกรูปก้อนเมฆ สะท้อนความรู้สึกของศิลปินเจ้าของผลงานที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ในชื่อว่า “เทพเจ้าแห่งสายฝน”

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “99 ศิลปินเพื่อแผ่นดินพ่อ” ที่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ร่วมกับศิลปินชาวเชียงราย แสดงพลังบวรน้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b

ไม่เพียงแต่เป็นนิทรรศการที่ผสมผสานงานศิลปะและธรรมะเข้าด้วยกันเท่านั้น ยังเป็นการแสดงพลังของชุมชนคุณธรรมชาวเชียงรายเป็นหนึ่งเดียว น้อมใจกันร่วมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%99%e0%b9%99-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน