เส้นทางมุ่งสู่ภาคเหนือคับคั่ง ประชาชนทยอยกลับภูมิลำเนาฉลองปีใหม่

324

เส้นทางมุ่งสู่ภาคเหนือ การจราจรคับคั่ง หลังประชาชนส่วนหนึ่ง ทยอยเดินทางกลับบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad

สภาพการจราจรถนนสายเอเชีย ช่วงต่างระดับบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจราจรเริ่มหนาแน่น ตั้งแต่ช่วงบ่าย เนื่องจากเมื่อวานนี้ เป็นวัน ทำงานวันสุดท้าย ของโรงงานหลายแห่ง จึงเริ่มมีหนุ่มสาวชาวโรงงาน บางส่วนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาสู่ภาคเหนือและภาคอีสานเป็นจำนวนมากตำรวจ ต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถตามแยกต่างๆ เพื่อให้การจราจรคล่องตัว

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad

เข้าสู่ช่วงค่ำบนถนน ปริมาณรถบนถนนสายเอเชียช่วงจังหวัดอ่างทองมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจราจรบางจุดชะลอตัว และทำให้รถสะสม โดยเฉพาะช่วงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางแก้วและบริเวณจุดพักรถรวมถึงปั้มน้ำมันหลายแห่ง

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad

นอกจากนี้ พบว่ามีรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วยการย้อนศรเส้นทาง  รวมถึงรถบรรทุกที่จอดอยู่ไหล่ทางหลายจุด ทำให้รถเกิดชะลอตัว ขณะที่ตำรวจแจ้ง ให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยง ถนนสายเอเชีย โดยให้แยกเข้าอ่างทองที่ ทางต่างระดับอ่างทองและใช้ถนน 309 ผ่านตัวเมืองอ่างทอง ก่อนเลี้ยวขวาไปถนนอ่างทองสิงห์บุรี  สายเก่าและเข้าสู่จังหวัดชัยนาทบรรจบกับสายเอเชีย หรือใช้เส้นทางอ่างทอง-สุพรรณบุรี-ชัยนาท จะสะดวก มากยิ่งขึ้น

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad

ส่วนบริเวณถนนพหลโยธินทางหลวงหมายเลข 1 ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ผ่านตัวเมืองลพบุรีมุ่งหน้าภาคเหนือและภาคอีสาน ช่วงค่ำวานนี้ พบว่า เริ่มมีประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยใช้รถส่วนตัว กันเป็นจำนวนมากจนทำให้ปริมาณรถบนถนนพหลโยธินแน่นขนัด โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกไฟแดงก่อนเข้าตัวเมืองลพบุรีได้มีรถติดเป็นแถวยาว