เปิดมอเตอร์เวย์ฟรี7วัน-ของขวัญปีใหม่

784

ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ฟรี  เป็นเวลา 7 วัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82 %e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82 %e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82 %e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  หรือ มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี และหมายเลข 9

%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82 %e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82 %e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82

วงแหวนรอบนอก กาญจนาภิเษก บางปะอิน-บางพลี ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา วันที่ 29 ธันวาคมปีนี้ ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา วันที่ 4 มกราคม ปีหน้า รวม 7 วัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทาง ออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีในการยกเว้นค่าผ่านทางให้ประชาชน

%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82 %e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82 %e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82 %e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82 %e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอส กล่าวว่า บริษัทจะขยายเวลาการให้บริการเดินรถในวันส่งท้ายปีเก่า คืนวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม จากเวลา 24.00 นาฬิกา ไปจนถึงเวลา 02.00 นาฬิกา ของวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม ปีหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีตั้งแต่ 12.00 นาฬิกา ของวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม  จนถึง 12.00 นาฬิกา ของวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม อีกด้วย

%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b57%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%82

ขณะที่ นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. กล่าวว่า รฟม.จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม ฟรี ตั้งแต่เวลา 12.00  นาฬิกา ของวันที่ 31 ธันวาคม ถึงเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 1 มกราคม พร้อมทั้งขยายเวลาการให้บริการ โดยมีขบวนรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายให้บริการออกจากสถานีหัวลำโพง เวลา 02.00 นาฬิกา