ตำรวจคุมเข้ม เมาไม่ขับ- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงปีใหม่

484

ตำรวจ เอาจริงสั่งตรวจเข้ม พร้อมปรามพวกชอบขับรถแล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่างจริงจัง โดยเมาต้องไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุ

09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a

ด่านบริการตำรวจทางหลวงด่านทับกวาง ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เส้นทางมุ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลตำรวจโท ดุสิต สังขะเมฆะ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย มีบริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น คอยให้บริการผู้ที่ขับรถเส้นทางภาคอีสานรักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า เส้นทางถนนมิตรภาพ ที่มุ่งสู่ภาคอีสานมีปริมาณรถมาก จึงจะเข้มงวดกวดขันเมาไม่ขับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงปีใหม่อย่างจริงจัง

09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a

ส่วนที่จังหวัดหนองคาย บริเวณด่านตรวจสองห้อง ถนนมิตรภาพ หนองคาย-อุดรธานี เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง ร่วมกันตั้งด่านตรวจ เน้นตรวจเข้มสารเสพติดและแอลกอฮอล์ คนขับรถบรรทุก รถตู้ และรถโดยสารประจำทาง เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่

09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a

ที่จังหวัดบุรีรัมย์ บนถนนโชคชัย-เดชอุดม  อำเภอนางรอง นายอนุสรณ์ แก้วกังวาลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ค่อยอำนวยความสะดวกประชาชน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวกลับภูมิลำเนา มีการตั้งด่านตรวจสารเสพติด และแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a 09-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a

ลงไปที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงรัตภูมิ สถานีตำรวจทางหลวง 3จังหวัดสงขลา มีการนำกล้องเลเซอร์แกรมโฟร์ เพื่อตรวจจับความเร็วรถไม่ให้เกินกว่า ที่กฎหมายกำหนด ควบคู่ไปกับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่