สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย

133

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560