สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2560

798

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีใหม่ 2560 ขอคนไทยมีความสุข  ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ไข้
%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%af%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพรปีใหม่ 2560 แก่บุคลากรของสภากาชาดไทยและประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคล ข้อความพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ 2560 ดังนี้

“ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ช่วยมาดลบันดาลให้ทุกๆ ท่านในที่นี้ มีความสุข ความเจริญ แข็งแรงทั้งกายและใจ ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้ ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาใช้บริการโรงพยาบาล ทั้งๆ ที่ตอนนี้ เราก็มีบริการต่างๆ ที่ดีขึ้น สะดวกขึ้น

และในเมื่อที่ผ่านมาถึงจะมีปัญหาใดๆ ก็ตาม ก็คิดว่าในปีใหม่นี้ก็จะปลอดโปร่งและสามารถที่จะอยู่ด้วยกัน พัฒนาไปด้วยกัน และสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สภากาชาดไทย และประเทศชาติสืบต่อไป”