เส้นทางเข้ากทม. ติดขัดอย่างหนัก

408

ประชาชนทยอยเดินทางกลับ หลังหยุดยาวฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้ถนนหลายเส้นทางติดขัดจนต้องเปิดช่องทางพิเศษ

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2 %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2

ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีต้องประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงติดรถ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสาย 304 ใช้ความเร็วและเร่งตามกันไป หลังเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถ เนื่องจากตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 195 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จนไปเกือบถึงรอยต่ออำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณรถเต็มพื้นที่จนทำให้การจราจรถนน 304 เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่ง รถติดขัดยาวกว่า10 กิโลเมตร แม้เปิดช่องทางพิเศษ แต่ก็ยังไม่สามารถระบายรถให้ลดน้อยลงได้

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2 %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2

ขณะที่ถนนสายเอเชีย ผ่านจังหวัดอ่างทอง จากภาพมุมสูง จะเห็นว่าตั้งแต่เขตรอยต่อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จนถึงเขตรอยต่อ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร การจราจรขาเข้ากรุงเทพฯ ปริมาณรถยังคงหนาแน่น เต็มทุกช่องทางจราจร รถสามารถขยับตัวได้ช้าๆ สลับกับหยุดนิ่งในบางจุด

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2 %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2

เมื่อดูต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเห็นว่าปริมาณรถหนาแน่น รถชะลอตัวสลับหยุดนิ่งและไปสะสมรวมกับรถที่มาจากสายอีสานบนถนนพหลโยธิน  ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดตั้งแต่ตั้งแต่ต่างระดับวงแหวนตะวันตก หรือถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางปะอิน รถเต็มทุกช่องการจราจร 4 ช่องทาง เคลื่อนที่ได้อย่างช้า  ๆ