น้ำป่าหลากเข้าท่วมเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

851

หลายพื้นที่ภาคใต้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหาย โดยที่ จ.นครศรีธรรมราช น้ำป่าทะลักท่วมย่านการค้าเทศบาลเมืองทุ่งสง ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

น้ำป่าจากเขาพระสุเมรุในพื้นที่รอยต่อระหว่าง อำเภอทุ่งสง นาบอน และช้างกลาง หลากลงมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าท่วมพื้นที่ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยผู้ประกอบการต้องเร่งปิดร้านและขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นการไหลหลากและ เข้าท่วมอย่างฉับพลัน ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้พยายามเข้าช่วยเหลือ ถนนหลายสายไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากมีระดับน้ำท่วมสูง และยังมีรายงานว่าหลายตำบลในเขตอำเภอทุ่งสง กำลังได้รับผลประทบจากน้ำป่าที่กำลังหลากเข้าท่วมและเพิ่มระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

ขณะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพรหมโลก ในอำเภอพรหมคีรี ถูกสั่งปิดเป็นการชั่วคราว หลังน้ำป่าหลากลงมาอย่างต่อเนื่องและรุนแรงในรอบหลายปี โดยมวลน้ำมีระดับความสูงกว่าปกติถึง 5 เมตร

 

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

ที่จังหวัดตรัง ฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ตามแนวเทือกเขาบรรทัดและได้ไหลลงสู่น้ำตกมากกว่า 10 แห่ง ในพื้นที่อำเภอนาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกในช่วงนี้โดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัย

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

ขณะที่น้ำป่ายังไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอนาโยงรวมทั้งท่วมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เพชรเกษม ช่วงกิโลเมตร 1120-1121 ระดับน้ำสูง 20-30 เซนติเมตร และล่าสุดเข้าท่วมตลาดนาโยงเหนือ เจ้าหน้าที่ต้องยกเลิกด่านตรวจ 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ เนื่องจากถูกน้ำเข้าท่วมหนัก

 

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

ที่จังหวัดพัทลุง เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัด เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน หน่วยงานราชการ และถนนสายเพชรเกษม พัทลุง –ตรัง และถนนสายรอง โดยเฉพาะในพื้นที่ของ อำเภอศรีนครินทร์ น้ำไหลบ่าจากเทือกเขา  เข้าท่วมหนักที่สุด โดยที่เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน มีระดับน้ำสูงกว่า  2 เมตร

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

นอกจากนี้ ยังเกิดดินสไลด์หลายจุดบนเส้นทางเขาพับผ้า หรือเส้นทางพัทลุง – ตรัง  มีต้นไม้ล้ม และดินไหลลงมาด้านล่างปิดทับเส้นทาง ทางเจ้าหน้าที่ต้องคอยแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

ขณะที่น้ำยังได้ทะลักเข้าท่วมภายในเรือนจำกลางพัทลุง และบริเวณรอบนอกอาคาร บ้านพักเจ้าหน้าที่รวมทั้งถนนรอบๆเรือนจำกลางพัทลุง ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ส่วนภายในเรือนจำกลางพัทลุงนั้น เจ้าหน้าที่ได้นำกระสอบทรายกั้นบริเวณประตูใหญ่ทางเข้า พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 5 เครื่อง เร่งสูบน้ำออก

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

ที่จังหวัดปัตตานีระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรี มีระดับน้ำสูงขึ้นอีก ทำให้ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านขยายวงกว้างไปแล้ว 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ยะรัง มายอ สายบุรี และอำเภอหนองจิก ส่วนพื้นที่ หมู่1  ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง ถนนเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร ประชาชนกว่า 50 หลังคาเรือนถูกตัดขาด ล่าสุดหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้ว

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

ส่วนที่จังหวัดยะลา สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอรามัน ยังคงวิกฤตหนัก เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำ           สายบุรี ทวีระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และฝนยังคงตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน ทำให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลอาซ่อง กว่า 100 หลังคาเรือน ต้องทนกับการจมอยู่ในน้ำเป็นเวลา 2 วันแล้ว การเดินทางออกสู่โลกภายนอกต้องอาศัยเรือท้องแบน  เพียงอย่างเดียว