คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน สามัคคีคือพลัง

380

คนไทยเรานั้นมักจะขาดความสามัคคี ความปรองดอง มักจะเห็นได้จากสื่อออนไลน์ หรือตามข่าวต่างๆ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีหลักธรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาฝาก จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้น รับชมได้เลยครับ

ความสามัคคีเป็นคุณธรรมอันล้ำค่า ซึ่งจำเป็นในการสร้างสรรค์ความสุขความเจริญ ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองในทุกขั้นตอน ประเทศไทยของเราเป็นบ้านเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะเรายึดเอาสามัคคีธรรมเป็นสรณะที่พึ่งมาโดยตลอด หลายปีมานี้มีเหตุปัจจัยมากมาย ที่ทำให้เราชาวไทยสุ่มเสี่ยงต่อการแตกสามัคคี และรากของวิกฤตเหล่านี้ ก็ยังคงมีอยู่

ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาท พึงหมั่นพินิจพิจารณาเหตุปัจจัยต่างๆในทางสังคมเสมอ หากเห็นว่าจะมีเหตุปัจจัยใดทำให้เราชาวไทยแตกสามัคคีก็ควรกันรีบแก้ไข รีบป้องกัน ไม่ปล่อยให้เหตุปัจจัยนั้นๆลุกลามบานปลายออกไป

หากเราอยากอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมไทย เราต้องร่วมใจกันสร้างสามัคคีธรรม

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                สุขาสงฺฆสฺส สามคฺคี          ความสามัคคีของหมู่คณะเป็นที่มาของความสุข