คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เสาเข็มของสังคมคือสามัคคี๒

233

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ได้หยิบยกบทกวีนิพนธ์ จากนักเขียนชื่อดังเกี่ยวกับการสร้างสามัคคีธรรมมาฝาก ดังนี้

ตะวันชายจะบ่ายคล้อย                    วิหคน้อยจะคืนรัง

ประดาเสียงประชันดัง                     เสนาะก้องนภาพราย

ผิว์หมายมองจะจ้องดู                     จะเห็นหมู่วิหคหลาย

จะพร้อมเพรียงจะเรียงราย                จะบินพรากจะจากกัน

ตะโกนลั่นสนั่นก้อง                       ตะโกนร้องเกษมสันต์

เสวยสุขสนุกพลัน                         ฤดีปลื้มสุเปรมปรีดิ์

เสมอเพื่อนเสมือนมิตร                   สมานจิตสนิทดี

สมานรักสมัคพลี                          ทวีสุขสนุกใจ

มนุษย์เราจะเอาอย่าง                   วิหคบ้างจะเป็นไร

ประกอบกิจชนิดใด                       สมานรักสมัคคี

จะรวมหมู่จะชูช่วย                        จะร่วมด้วยมิถอยหนี

สกัดทุกข์สนุกพลี                         ประกอบกิจพินิจผล

จะแบ่งสันจะปันส่วน                      มิคิดล้วนประโยชน์ตน

จะชูช่วยจะอวยผล                        เฉลียวทั่วมิมัวหมอง

ณ หมู่ใดมิพร้อมพรัก                     มิร่วมรักและปรองดอง

พิบัติภัยจะได้ครอง                        สลายแยกจะแตกพลัน

ฉะนั้นไซร้จะใคร่ชวน                      มนุษย์มวลเพราะเพรียงกัน

และพร้อมพรักสมัครมั่น                   สโมสรสมานคม

นิยมไว้ ณ ธรรมนี้                           สมัคคีและเกลียวกลม

ประพฤติดั่งวิหคสม                         ลิขิตฉันท์ประพันธ์เทอญ.

(คุณภูมิ/กวีนิพนธ์)