คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักการพูดของพระพุทธเจ้า

305

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ได้นำหลักธรรมของการพูดตามหลักพุทธศาสนามาฝาก ดังนี้

การพูดตามหลักพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวว่า มี ๓ รูปแบบด้วยกัน

  • ปุปผภาณี พูดจาภาษาดอกไม้
  • มธุรภาณี พูดจาภาษาน้ำผึ้ง
  • คูถภาณี พูดจาภาษาเน่าเหม็น

ปุปผภาณี พูดจาภาษาดอกไม้ นิยมใช้ในวงการทูต คือพูดเพื่อสร้างและรักษาสันถวไมตรี

มธุรภาณี พูดจาภาษาน้ำผึ้ง นิยมใช้ในหมู่ผู้มีอารยธรรม พูดแล้วบัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น โลกไม่ช้ำ ธรรมไม่เสีย นุ่มนวลชวนฟัง น้อมนำจิตใจให้ใฝ่สันติ

ส่วนคูถภาณี พูดจาภาษาเน่าเหม็น นิยมใช้กันอยู่ในหมู่นักเลง พูดออกมาแต่ละคำล้วนระคายหู

การพูดทั้ง ๓ รูปแบบนี้ แบบที่ ๑ และ แบบที่ ๒ นับว่าเป็นการพูดที่พึงประสงค์

ซึ่งเราควรฝึกหัดปฏิบัติตนให้ทั้งพูดได้ และพูดเป็น