สรุป 7 วันอันตรายปีใหม่ ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเกือบ 500 คน แซงปี 59

402

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หรือ ศปถ.สรุปสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ยอดรวม 7 วัน มีผู้เสียชีวิตพุ่งถึง 478 คน สูงกว่าปี พ.ศ.2559 จังหวัดชลบุรี ครองแชมป์เสียชีวิตมากที่สุด 33 คน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยสถิติอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่ 29 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม พ.ศ.2560

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 3,919 ครั้ง มียอดผู้เสียชีวิต 478 คน ผู้บาดเจ็บรวม 4,128 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ เมาแล้วขับ รองลงมา คือ การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด

โดยสำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ อุดรธานี และเชียงใหม่ 152 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ ชลบุรี 33 คน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ และอุดรธานี 164 คน ในขณะจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยมีทั้งสิ้น 4 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง และสตูล แต่เมื่อเทียบสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา