ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธกับงาน “นมัสการพระธาตุเชิงชุม” จ.สกลนคร

738

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน จังหวัดสกลนคร ซึ่งจะจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน  และเป็นงานประจำปีที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม เมื่อวานนี้คุณวาเนสสา  สมัคศรุติ  ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศการซ้อมรำของสาวภูไทย  และพิธีบวงสรวงก่อนถึงวันงานรวมทั้งการแสดงแสงสีเสียง

มหาวาปี ปุเร สุวัณณะ ภิงคาระราเชนะ ฐาปิตัง จตุพุทธปาทะวลัญชัง สิระสา นะมามิ นี่เป็นคำนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวสกลนครมาแต่โบราณ โดยองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานทรงสี่เหลี่ยม ยอดฉัตรทองคำบริสุทธิ์ ตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ด้านในมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ด้านหน้าเป็นพระวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย ที่มีพุทธลักษณะงดงามจัดอยู่ในสกุลศิลปะเชียงแสน

โดยในช่วงเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม จะมีสาวภูไทซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวสกลนคร ที่รับอาสาจะเป็นผู้ปฏิบัติรักษาหาเครื่องสักการะบูชาพระธาตุมาแต่อดีตกาล ทำหน้าที่ฟ้อนรำภูไทเพื่อบูชาองค์พระธาตุด้วยลีลาการฟ้อนที่อ่อนช้อยงดงาม โดยท่าฟ้อนหลักที่นิยมคือ บัวตูม-บัวบาน แซงแซวลงหาด บังแสง และนาคีม้วนหาง

และในช่วงค่ำคืนก่อนถึงวันงาน พี่น้องชาวสกลนครที่มีความศรัทธาในองค์พระธาตุเชิงชุมจะมารวมตัวกันที่วัด เพื่อร่วมกันตกแต่งบายศรีถวายองค์พระธาตุ ประกอบด้วยบัลลังก์ 9 ชั้น บายศรีหลัก บายศรีตอ บายศรีเทพ บายศรีพรหม และที่ขาดไม่ได้คือ บายศรีบัลลังก์พญานาค เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุม เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนถึงวันเริ่มงาน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงแสงสีเสียง วิถีชีวิตของคน 6 ชนเผ่า คือ ภูไท ย้อ กะเริง โซ่ โย้ย และลาว บอกเล่าถึงตำนานพระธาตุเชิงชุมและเมืองหนองหารหลวง ย้อนไปสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดสัตว์ในดินแดนลุ่มน้ำโขง อันเป็นที่มาของการสร้างเจดีย์พระธาตุเชิงชุม โดยตลอด 7 วัน นักท่องเที่ยวสามารถมากราบนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมเพื่อความเป็นสิริมงคล สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสืบทอดวิถีไทยวิถีพุทธร่วมกับชาวสกลนครที่งานนี้ได้

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน