เปิด10เส้นทางภาคใต้น้ำท่วมสูงห้ามผ่านเด็ดขาด

400

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิด 10 เส้นทางภาคใต้ที่ระดับน้ำยังท่วมสูงห้ามสัญจรผ่านเด็ดขาด พร้อมเร่งช่วยเหลือ-ซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด


นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยถึงสายทางของกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ว่า ปัจจุบันมีสายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 6 จังหวัด จำนวน 21 สายทาง  ทั้งนี้ มีเส้นทางที่ระดับน้ำท่วมสูงยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 10 เส้นทาง ได้แก่

– สาย ปน.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 42 – บ้านบาซาเอ อ.โคกโพธิ์,หนองจิก,ยะรัง จ.ปัตตานี

– สาย ปน.6083 บ้านบือราแง – บ้านซะเมา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

– สาย พท.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – วัดเต่า อ.เมือง จ.พัทลุง

– สาย พท.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 – บ้านแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

– สาย พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านใหม่ อ.ควนขนุน,เมือง จ.พัทลุง

– สาย พท.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 41 –  บ้านสำนักปรางค์ อ.ควนขนุน,ศรีบรรพต จ.พัทลุง

– สาย พท.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคุ อ.เมือง,กงหรา จ.พัทลุง

– สาย นศ.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 403 – บ้านเขาไร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

– สาย นธ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4057 – บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

– สาย ตง.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านพรุหนัง อ.นาโยง,เมือง จ.ตรัง

โดยมีระดับน้ำเฉลี่ย 50-100 เซนติเมตร เบื้องต้นหน่วยงานได้ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณต้นทางให้ทราบสถานการณ์ ทั้งนี้ ท่านผู้ใช้เส้นทางสามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ สายด่วนทางหลวงชนบท 1146