คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวก่อน

388

เคยสังเกตกันหรือไม่ครับว่า ในแต่ละวันเรามักจะติดปากพูดคำว่า “เดี๋ยว” บ่อยครั้งแค่ไหน สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีแง่คิดดีๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกัน ดังนี้

สติ หรือความรู้ตัวทั่วพร้อม เป็นหลักธรรมสำคัญมากในพระพุทธศาสนา จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น “แกนกลางของธรรมทั้งปวง” ก็ว่าได้

รูปแบบการเจริญสตินั้นมีหลากหลาย แต่ทุกๆรูปแบบก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือมุ่งฝึกคนให้ไม่ประมาท พระพุทธองค์จะทรงสอนเรื่องความไม่ประมาท โดยโยงเข้ามากับการเตือนให้เห็นคุณค่าของเวลาอยู่เสมอเป็นต้นว่า

“อโมฆฺ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา” แปลว่า “เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า ควรได้ประโยชน์อะไรบ้างไม่มากก็น้อย”

คนที่ไม่ประมาทจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเวลา รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่ประมาทจะไม่เห็นคุณค่าของเวลาและชอบฆ่าเวลา

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 “เดี๋ยวนี้และเดี๋ยวก่อน” เริ่มต้นด้วยคำว่า “เดี๋ยว” เหมือนกัน แต่ผลลัพธ์ต่างกันอย่างสิ้นเชิง

“เดี๋ยวนี้” วางรากฐานอยู่บนความไม่ประมาท และชวนให้ทำสิ่งดีๆในทันที

“เดี๋ยวก่อน” วางรากฐานอยู่บนความประมาท และชวนให้ผัดวันประกันพรุ่ง

หากไม่อยากพลาดจากคุณงามความดี ต้องฝึกทำอะไรเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่เดี๋ยวก่อน