อาชีวอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ รักษาแชมป์สมัยที่8 “แกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ”

402

นักศึกษาอาชีวศึกษาอุบลราชธานีสร้างสถิติใหม่ในการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการรักษาแชมป์สมัยที่ 8  ด้วยผลงาน “ในน้ำ มีปลา ในนามีข้าว” เดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙

การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติ “The 9th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2017” ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งครู อาจารย์ และนักศึกษาระดับ ปวช.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2560

ปรากฏผลงานภายใต้ชื่อ Water-Fish-Paddy Field- Rice “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ของนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ top grade awards จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 57 ทีม จาก  15 ประเทศทั่วโลก ทำให้สามารถรักษาแชมป์การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติให้ประเทศไทยได้เป็นสมัยที่ 8 ติดต่อกัน

สำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน Water-Fish-Paddy Field- Rice “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” นักศึกษาและคณาจารย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีสร้างจากแนวคิดที่จะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย โดยเดินตามรอย พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและทรงแก้ปัญหาความอดอยากของประชาชน โดยให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การแกะสลักใช้ลวดลายไทย สร้างผลงานลงในตัวปลาและสายน้ำทำให้ดูอ่อนช้อยและงดงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะไทยไม่เหมือนกับชาติใดในโลก

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้แก่ประเทศไทย ได้เดินทางกลับมายังกรุงเทพฯ แล้ว และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะจัดแถลงข่าวชัยชนะอย่างเป็นทางการ