คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ประมุขศิลป์ ภาวะผู้นำ๑

251

ขึ้นชื่อว่า “ผู้นำ” ก็ไม่จำเป็นต้องหมายถึงพระมหากษัตริย์ หรือนักการเมืองเสมอไป เพราะผู้นำนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน จะมีอะไรบ้าง รับชมได้ดังนี้

ผู้นำมีหลายประเภท นั่นก็คือ

  • ผู้นำ คือ ผู้สืบสายสกุล
  • ผู้นำ คือ ผู้ดำรงตำแหน่ง เช่นประธานกรรมการในบริษัท
  • ผู้นำ คือ ผู้ที่ประชาชนคัดเลือก เช่นผู้นำทางการเมืองการปกครองในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
  • ผู้นำ คือ ผู้ที่มีปัญญาแหลมคม เช่น ผู้นำทางวิชาการในระดับประเทศ หรือระดับโลก
  • ผู้นำ คือ ผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนร่วมยุคสมัยของตนเอง

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าในโลกนี้มีผู้นำหลายประเภท เราสามารถเป็นผู้นำได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงเล่นการเมืองเสมอไป เพราะฉะนั้นใครอยากเป็นผู้นำประเภทไหน ก็ควรฝึกหัดพัฒนาตนให้โดดเด่นไปในทิศทางนั้น

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

ผู้ที่น้อมตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างจริงใจ คือ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล