คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ประมุขศิลป์ ภาวะผู้นำ๒

331

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำหลักธรรมของผู้นำที่ดีจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ ๑๐ ประการ ดังนี้

ภาวะผู้นำ หมายถึง คุณสมบัติที่ผู้นำจำเป็นต้องมี

ในคัมภีร์พระไตรปิฎกท่านระบุว่า ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ ๑๐ ประการอันได้แก่

  • ผู้นำ ต้องเป็นผู้ให้
  • ผู้นำ ต้องเป็นผู้มีศีลธรรม
  • ผู้นำ ต้องเป็นผู้เสียสละ
  • ผู้นำ ต้องเป็นผู้ซื่อสัตย์
  • ผู้นำ ต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
  • ผู้นำ ต้องเป็นผู้มีความข่มใจ
  • ผู้นำ ต้องเป็นผู้ไม่ลุแก่โทสะ
  • ผู้นำ ต้องเป็นผู้ไม่เบียดเบียน
  • ผู้นำ ต้องเป็นผู้มีความอดทน
  • ผู้นำ ต้องเป็นผู้เที่ยงธรรม

ภาวะผู้นำ ๑๐ ประการนี้ เป็นทั้งแบบฝึกหัดที่ผู้นำจำเป็นต้องฝึกหัดพัฒนาให้มีขึ้นมาในตน และเป็นทั้งมาตรฐาน คือเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของการเป็นผู้นำแถวหน้า

ใครก็ตามที่อยากเป็นผู้นำแถวหน้าให้โลกจดจำรำลึกถึงควรฝึกหัดปฏิบัติตนให้มีภาวะผู้นำทั้ง ๑๐ ประการนี้บริบูรณ์

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ก่อนจะใครให้นำตน ก่อนฝึกคนให้ฝึกตัวเอง