คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน สงบ สง่างาม ตามแบบพระ

299

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกบทกวีนิพนธ์ดีๆ เกี่ยวกับความสงบ สง่าตามแบบพระมาฝาก ดังต่อไปนี้

พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ พระสงฆ์ก็ได้ชื่อว่าเป็น “สมณะ” แปลว่า “ผู้สงบ”

วัดวาอาราม ก็แปลว่า “สวนแห่งความรื่นรมย์”

บรรยากาศของวัดวาอาราม และพระสงฆ์ที่มีแต่ความสงบ นับวันจะหายไปจากสังคมไทย วันนี้อาตมภาพจึงขอทบทวนบรรยากาศของวัดและพระแท้ ที่มีแต่ความสงบ สง่างามตามแบบพระมาให้พิจารณา เพื่อเจริญศรัทธาปสาทะผ่านกวีนิพนธ์ที่ชื่อ งามอย่างพระ ดังต่อไปนี้

                ง่ายงามธรรมดาประสาวัด                ไม่ถนัดแต่งเติมสีสัน

อยู่ง่ายกินงามตามกัน                                      แต่บรรพ์แบบเบ้าบุราณ

                วัดป่าพระป่าคนป่า                          ไม่เก่งเจรจาปากหวาน

พระหนึ่งพระนั่งเนานาน                                  ไม่ขานแต่เคร่งพระธรรม

                ง่ายง่ายเงียบเงียบงดงาม                เรืองรามศีลสัตย์ศึกษ์ส่ำ

รู้น้อยลงมือถือธรรม                                       ธงนำชีวิตสมณา

                ไม่เทศน์คือธรรมโดยทำ                  ค่อยยลค่อยย้ำสิกขา

อยู่เป็นแบบอย่างอารยา                                  พุทธาพุทธแท้แน่นอน