สัมผัสวิถีชาวนาเกลือบ้านแหลม พร้อมเที่ยวงาน “Art of Salt” จ.เพชรบุรี

1334

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งในช่วงฤดูปลอดฝนแบบนี้นักท่องเที่ยวสามารถไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในการทำนาเกลือได้ และในช่วงวันที่ 17-19 มีนาคม ที่จังหวัดเพชรบุรีจะจัดงาน “Art Of Salt” บอกเล่าเรื่องราวคุณค่าของเกลือและชมประติมากรรมเกลือแห่งแรกของไทย

พื้นที่นาเกลือตลอดเส้นทางคลองโคน บางตะบูน เข้าสู่อำเภอบ้านแหลม ตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี ในช่วงฤดูปลอดฝน เราจะได้เห็นภาพของนาเกลือที่มีน้ำขังรอการระเหย รวมถึงบรรยากาศของชาวบ้านในชุมชนที่ช่วยกันตักเกลือและขนเกลือเข้าไปยังยุ้งฉางเก็บเกลือ

ปัจจัยสำคัญในการทำนาเกลือสมุทร คือ น้ำทะเล กระแสลม และแสงแดด ถือเป็นการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ โดยเริ่มจากการรับน้ำทะเลเข้ามาขังให้ได้ที่ แล้วนำมาบ่มให้ได้ความเค็มอยู่ที่ 20-24 ดีกรี ใช้เวลาประมาณ 25 วันจนกระทั่งเกลือตกผลึก เมื่อเกลือเป็นเม็ดได้ที่จึงใช้ไม้รุนผลึกเกลือให้แตก จากนั้นลากมารวมกันเป็นกองๆ แล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งสนิท จึงมาช่วยกันเก็บเม็ดเกลือ

อาชีพทำนาเกลือของชาวบ้านแหลมสามารถสร้างรายได้เข้าชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะใช้น้ำทะเลเป็นหลักทำให้ต้นทุนไม่สูงมาก ซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และยังขึ้นชื่อว่าเป็นเกลือที่ดีที่สุดจาก 4 แห่งของไทยอีกด้วย

นอกจากวิถีชีวิตของชาวนาเกลือที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17-19 มีนาคม ริมทะเล อ่าวตัวกอ ที่ตำบลบางแก้ว จะได้พบกับประติมากรรมเกลือแห่งแรกของประเทศ จัดทำเป็นรูปเลขเก้าไทย สูงกว่า 5 เมตร เป็นไฮไลท์ของการจัดงาน Art Of Salt ในชื่อตอนว่า “ไม่น่าเชื่อ… เกลือเก่งเกิ๊นนนน”

นอกจากนี้ช่วงกลางคืนจะมีการแสดง Light&Sound  ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำเกลือไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำฝนหลวง ซึ่งการมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาเกลือที่อำเภอบ้านแหลม ทำให้ได้เรียนรู้ว่ากรรมวิธีเหล่านี้เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จนได้เกลือธรรมชาติที่มีไอโอดีนดีที่สุด

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน