คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน กราบสมเด็จพระสังฆราช

208

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำบทกวีนิพนธ์ “กราบสมเด็จพระสังฆราช” มาฝากดังนี้

                น้อมดอกบัวหัวใจมาไหว้พระ                         คารวะวิสุทธิสงฆ์ผู้ทรงศีล

สมาธิอีกปัญญามารชิน                                                ทั้งแผ่นดินสาธุการผู้ผ่านพงศ์

                คือพงศ์เผ่าเหล่ากอสมณะ                             สมถะสันโดษโสตถิสงฆ์

ศิษย์มีครูคัมภีระพระธุดงค์                                             อาจารย์ฝั้นผู้มั่นคงพระวินัย

                เคยเป็นพระธรรมทูตพิสูจน์ศักย์                      เป็นผู้ปักธงธรรมงามไสว

เป็นนักเทศน์มธุรสพจน์พิไล                                           อาชาไนยเอกบุรุษวิสุทธา

                คือสมเด็จพระมหานุนีวงศ์                              ผู้ธำรงพุทธธรรมส่ำสิกขา

กราบ “สมเด็จพระสังฆราช” ปราชญ์ประชา                     น้อมวันทาศิรเกล้าฯ เจ้าพระคุณ.