คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน พรีอุปสมบท

237

ช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงได้เห็นข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการถ่ายรูปของวัยรุ่นคนหนึ่งในชุดสีขาวสำหรับเตรียมตัวบวชพระ ซึ่งเป็นเรื่องถกเถียงกันมากมายว่า เหมาะสมหรือไม่ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีคำตอบเกี่ยวเรื่องนี้มาฝากดังนี้

ก่อนที่บ่าวสาวจะแต่งงานมักจะชวนกันไปถ่ายรูปคู่ ตามสถานที่ต่างๆ เราเรียกการถ่ายรูปเช่นนั้นว่าเป็น “พรีเวดดิ้ง” แต่เมื่อเร็วๆนี้มีวัยรุ่นคนหนึ่งแต่งตัวด้วยชุดขาวสำหรับเตรียมตัวบวชพระ ท่องไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อถ่ายรูป แล้วก็เรียกการถ่ายรูปในแบบนั้นว่าเป็น “พรีอุปสมบท”

มีญาติโยมหลายคนสอบถามมายังอาตมภาพว่า พรีอุปสมบท เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหรือไม่

เรื่องนี้อาตมภาพก็ขอตอบว่า พรีอุปสมบท เป็นคำใหม่ในยุคสมัยของคนทุกวันนี้นั่นเอง ส่วนโบราณนั้นคนที่จะบวชเรียน และต้องไปฝึกเตรียมตัวบวชที่วัด

ท่านเรียกเป็นภาษาบาลีว่า “อุปฺสมฺปทาเปกฺข”  เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า “นาค”

เวลาบวชจึงเรียกว่า “บวชนาค”

เวลาเตรียมตัวบวชด้วยการซ้อม ท่องคำขอบวช จึงเรียกว่า “ซ้อมขานนาค”

ถ้าทำพิธีบายศรีสู่ขวัญก็เรียกว่า “ทำขวัญนาค”

กิจกรรมเหล่านี้พอจะอนุโลมเรียกได้ว่าเป็น “พรีอุปสมบท” ของคนสมัยก่อนได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผู้ที่อยากรู้ว่าพรีอุปสมบทสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนั้นต่างกันอย่างไร อาตมภาพก็ขอเจริญพรเชิญลองเทียบเคียงกันดู แล้วก็เชิญวินิจฉันกันตามแต่อัธยาศัยของใครของมันก็แล้วกัน

คมธรรมประวันนี้ก็คือ

พรีอุปสมบท ในสมัยก่อนนั้น ท่านหมายถึง การไปเตรียมความพร้อม

๑. ด้านศีล

๒. ด้านสมาธิ

๓. ด้านปัญญา