คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หยุด ๕ พฤติกรรมก้าวร้าวต่อหน้าลูก

199

พฤติกรรมที่เกิดจากพ่อแม่นั้น เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดี  สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำ ๕ พฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ควรทำมาฝากดังนี้

พ่อแม่เป็นเหมือนโทรทัศน์วงจรปิด ที่ลูกเห็นการถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลาในชีวิตจริง ดังนั้นพ่อแม่จึงควรทำตนให้เป็นตัวอย่างในทางที่ดีของลูกๆ

นักวิชาการด้านเด็กกล่าวว่า พ่อแม่ที่รักลูกไม่ควรทำพฤติกรรมต้องห้าม ๕ ประการ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

๑. พ่อแม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็น

๒. พ่อแม่เอาลูกเป็นที่ระบายอารมณ์

๓. พ่อแม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่อหน้าลูกๆ

๔. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมาในสถาบันครอบครัว พ่อแม่โทษว่าเป็นความผิดของลูก

๕. พ่อแม่ที่ตามใจลูกมากเกินไป

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆ พึงสังวรระวังว่า พฤติกรรมต้องห้ามทั้ง ๕ ประการนี้ อย่าทำให้ลูกเห็นเป็นอันขาด เพราะหากลูกเห็นสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นหนังตัวอย่างที่ลูกอาจคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะหากไม่ดีพ่อแม่จะทำให้ดูบ่อยๆทำไม

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                จงตั้งใจที่จะเป็นพ่อแม่อย่างแท้จริง

อย่าเป็นพ่อแม่โดยบังเอิญของลูกๆ