คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน นิสัยดีย่อมมีชัย

167

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีสูตรแห่งเสน่ห์ของผู้นำมาฝากดังนี้

เบนจามิน แฟรงกลิน อดีตนักการเมืองคนสำคัญของสหรัฐอเมริกา เป็นคนที่เก่งในการอภิปรายมาก ความเก่งของเขาทำให้หลายต่อหลายคนต้องได้อายครั้งแล้วครั้งเล่า ต่อมาเมื่อมีคนมาบอกเขาเรื่องนี้ เขาจึงเริ่มปรับปรุงตัวด้วยการสร้าง นิสัยดี ๑๓ ประการ ขึ้นมาเพื่อฝึกบุคลิกภาพของตัวเอง นิสัยดี ๑๓ ประการที่เบนจามิน แฟรงกลิน พัฒนาขึ้นมาจนเป็นสูตรแห่งเสน่ห์ของผู้นำนั้น ประกอบด้วย

๑. ยับยั้งชั่งใจ คือ ไม่กิน ไม่ดื่มมากเกินไปฃ

๒. พูดน้อย คือ ไม่พูดสิ่งไม่จำเป็นซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น

๓. มีระเบียบ คือ จัดวางสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในที่ของมัน

๔. เด็ดขาด คือ เมื่อตัดสินใจจะทำงานอะไร ก็ลงมือปฏิบัติทันที

๕. ประหยัด คือ ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์

๖. พากเพียร คือ ไม่ใช้เวลาโดยสูญเปล่า ทำแต่งานที่เป็นประโยชน์เสมอ ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไป