คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน นิสัยดีย่อมมีชัย (ต่อ)

259

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้กล่าวถึงการสร้างนิสัยดีไปแล้ว ๖ ประการ ในตอนนี้มาต่อกันในข้อที่เหลือ ดังนี้

เบนจามิน แฟรงกลิน อดีตนักการเมืองคนสำคัญของสหรัฐอเมริกา เขาปรับปรุงตัวด้วยการสร้างนิสัยดี ๑๓ ประการขึ้นมา ประกอบด้วย

๗. จริงใจ คือ ไม่หลอกลวงผู้อื่น คิดและพูดอย่างบริสุทธิ์

๘. ยุติธรรม คือ ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ไม่ทำร้ายผู้อื่น

๙. พอเพียง คือ หลีกเลี่ยงอะไรที่สุดโต่ง เดินทางสายกลาง

๑๐. สะอาด คือ ไม่ปล่อยให้ร่ายกาย เสื้อผ้า บ้านช่อง ห้องหอสกปรก รกรุงรัง

๑๑. สุขุม คือ ไม่สูญเสียจิตใจ สุขุมสงบ ทั้งกับเรื่องที่เล็กน้อยหรือเรื่องคอขากบาดตายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

๑๒. ผ่องแผ้ว คือ มีสัมพันธภาพทางเพศเพื่อสุขภาพและสืบสกุลเท่านั้น

๑๓. ถ่อมตัว คือ ถือพระเยซูและโสกราตีสเป็นแบบอย่างในทางสติปัญญา

ใครก็ตามอยากเป็นยอดคนก็ควรฝึกตนให้มีนิสัยดีทั้ง ๑๓ ประการที่กล่าวมา

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ผู้นำชั้นแนวหน้า ต้องมีดีทั้งปัญญา และนิสัย