คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ล้ม ๙ ชนะ ๑ เป็นเรื่องธรรมดา

180

คนเราล้มแล้วก็สามารถลุกขึ้นมาได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้มแข็งพอที่จะผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้หรือไม่ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีแง่คิดดี ๆ จากบุคคลตัวอย่างที่เคยล้มเหลวแต่ไม่เคยท้อกับอุปสรรคเล่านั้นมาฝากดังนี้

คนที่ล้มเหลวกับคนที่สำเร็จแตกต่างกันตรงไหน ? มีผู้ให้คำตอบไว้หลายแนวทาง แต่สำหรับอาตมภาพ คนที่ล้มเหลวกับคนที่สำเร็จต่างกันตรงที่วิธีคิด

ในห้องเรียนเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัย Stanford เขาแบ่งคนออกเป็น ๒ ประเภท

๑. กลัวความล้มเหลว

๒. กลัวเสียโอกาส

คนที่กลัวความล้มเหลว คือ คนที่กำลังจะล้มเหลวในอนาคต ส่วนคนที่กลัวเสียโอกาส คือ คนที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

ยาไน ทาดาชิ เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าแบรนด์ Uniqlo ซึ่งก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาเพียง ๒๐ ปี แต่กลับเป็นคนที่รวยที่สุดในญี่ปุ่นในเวลานี้ เคยให้สัมภาษณ์ว่า “ในการทำธุรกิจ หากเริ่มจะทำอะไรใหม่ ๆ สัก ๑๐ อย่าง ก็คงจะล้มเหลวสัก ๙ อย่างนั่นแหละ ความผิดพลาด ความล้มเหลว เป็นเรื่องปกติในการทำธุรกิจ”

ส่วนคนที่กลัวความล้มเหลวเพราะกลัวเสียประวัติ ไม่กล้าที่จะลงทุน คนอย่างนี้ต่อให้ไม่ได้ลงทุนอะไร ก็ถือว่าล้มเหลวเรียบร้อยแล้ว เราเรียกความล้มเหลวชนิดนี้ว่าเป็น “ความล้มเหลวทางความคิด”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความล้มเหลวเป็นได้ทั้งโอกาสและวิกฤต

จะเป็นวิกฤต หรือเป็นโอกาสขึ้นอยู่กับว่า เรามองทั้งสองสถานการณ์ด้วยวิธีคิดแบบใด