คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ตัวตายแต่งานยัง

123

คำว่า “อมตะ” สามารถใช้ได้กับชีวิต และผลงาน สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำตัวอย่างของบุคคลที่มีผลงานเป็นอมตะมาฝากดังนี้

หลายต่อหลายคนอยากเป็น อมตะ แต่วิธีที่จ ะเป็นอมตะ จะไม่เกิดขึ้นโดยผ่านมือของหมอ เพราะถึงที่สุดแล้วเราทุกคนก็จะต้องจนมุมต่ออนิจจังอย่างไม่มีทางเลี่ยง

หากเธออยากเป็น อมตะ ฉันขอแนะนำให้เธอ จงทำงาน : งานที่เธอมีใจรัก, งานที่เธอวางชีวิตลงเป็นเดิมพัน, งานที่เธอสร้างสรรค์ด้วยมันสมองและสองมือของตัวเธอเองแท้ ๆ , งานที่ชุบชูใจให้สดชื่นรื่นเย็น วันหนึ่งเมื่อเวลาของเธอหมดลง แต่งานของเธอจะยังเดินทางต่อไปในโลกนี้

เช่นเดียวกันกับ พระอภัยมณี ของสุนทรภู่, โมนาลิซ่าของดาวินชี่, เดวิดของมิเคลลันเจโล, หลอดไฟของทอมัส แอลวาเอดิสัน, ปรัญญาชีวิตของคาริล ยิบราล, สัมพัทธภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, และพุทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

“อมตภาพ” ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่งาน ไม่ใช่การเพียรยื้อสังขารอันเป็นอนิจจัง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ชีวิตอนิจจัง                      จักภินท์พังไปกับกาล

งานเอกจักเสกสาน                             สถิตอยู่คู่โลกา