คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน กวีเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์

190

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้กล่าวถึงการมีมโนธรรมในหัวใจคนไปแล้วว่า เราต้องนึกถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างไรบ้าง ในตอนนี้พระอาจารย์มีคำตอบมาฝากในรูปแบบของบทกวีนิพนธ์ดังนี้

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีรัตนโกสินทร์ เตือนเราให้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ดังต่อไปนี้

ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี้                  ทั้งเลวทรามต่ำดีถึงที่สุด

ก่อนจะสวมหัวโขนละครชุด                           คุณต้องเป็นมนุษย์ก่อนอื่นใด

            คุณจะต้องรู้จักการเป็นมนุษย์            ไม่ใช่ชุดเครื่องแบบที่สวมใส่

ไม่ใช่ยศตำแหน่งแกร่งฉไกร                         หากแต่เป็นหัวใจของคุณเอง

           ใจที่มีมโนธรรมนำสำนึก                   ใจที่รับรู้สึกตรึกตรงเผง

ใจที่ไม่ประมาทไม่ขลาดเกรง                        ใจที่ไม่วังเวงการเป็นคน

           เมื่อนั้นคุณจะเป็นอะไรก็ได้              เป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ได้ทุกหน

มโนธรรมสำนึกรู้สึกตน                              ต้องตั้งตนให้เป็น คือ มนุษย์