พิษพายุ’ทกซูรี’ทำน้ำหลากท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองชัยภูมิ

530

พิษพายุ “ทกซูรี” ทำน้ำหลากทะลักท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองชัยภูมิอ่วม  เจ้าหน้าที่เร่งตั้งเครื่องสูบช่วย

อิทธิพลจากพายุทกซูรี ทำให้เกิดฝนตกหนัก ในหลายอำเภอของจังหวัดชัยภูมิ จนมวลน้ำป่าจากเทือกเขา             ภูแลนคา และบนอ่างเก็บน้ำลำปะทาวได้ ไหลทะลัก เข้าท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนประชาชน ที่หมู่บ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ

มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 50 ครอบครัว และท่วมถนนออกมาในจุดที่เป็นที่ต่ำ และลาดชันลงมา ท่วมถนนสายหลักชัยภูมิ ตาดโตน ช่วงหลักกิโลเมตร ที่ 12 ใกล้กับบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ มีระดับน้ำท่วมถนนสูง ระหว่าง 30- 70 เซนติเมตร ระยะทางยาวประมาณ 100 เมตร รถเล็กวิ่งผ่านไม่ได้

ขณะที่มวลน้ำ ในลำห้วยแคนตอนบนและตอนล่าง ปริมาณน้ำเต็มลำห้วยไหลลงลำห้วยลำปะทาว และไหลทะลักเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิแล้ว เข้าท่วมเขตชุมชน โนนสมอ, ชุมชนกุดแคน, ชุมชนหนองบ่อ และ ถนนรอบบริเวณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล

ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง โซนเศรษฐกิจ เบื้องต้นพบ ระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดใหญ่ จำนวน 4 จุด เพื่อดันออกนอกเมือง โดยคาดว่าระดับน้ำคงจะลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีน้ำฝนตก ลงมาเพิ่มอีก โดยในเขตตัวเมืองขณะนี้ ยังใช้การสัญจรได้เป็นปกติ แต่อาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างเล็กน้อย ส่วนด้านการช่วยเหลือชุมชน ที่ถูกน้ำท่วมนั้น ทางจังหวัด ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจ และช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วนแล้ว