คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน มณีแห่งปัญญา(ต่อ)

177

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้อธิบายคำแนะนำสำหรับนักลงทุนไปแล้ว ๗ ข้อ ต่อไปจะมีอะไรอีกบ้างดังนี้

วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีอันดับ ๒ ของโลก ได้เขียนคำแนะนำสำหรับนักลงทุนเป็นบัญญัติ ๑๑ ประการดังต่อไปนี้

๘. เมื่อมีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณมีทางเลือก ๓ ทาง ให้มันกำหนดคุณ, ให้มันทำลายคุณ  หรือให้มันสร้างคุณให้เข้มแข็งขึ้น

๙. กระเป๋าว่างเปล่า สอนคุณได้นับล้านสิ่งเกี่ยวกับชีวิต แต่กระเปาเต็มทำให้คุณเสียได้นับล้านวิธี

๑๐. ตาของเราอยู่ด้านหน้า เพราะการมองไปข้างหน้าสำคัญกว่าที่จะมองย้อนกลับไปข้างหลัง

๑๑. เราใช้ดินสอเมื่อเรายังเด็ก แต่ตอนนี้เราใช้ปากกา คุณรู้ไหมว่าทำไม ? เพราะเราผิดพลาดในวัยเด็กสามารถลบออกได้ แต่ความผิดพลาดตอนโตลบออกไม่ได้ เพราะฉะนั้นจงอ่านและเขียนอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นชีวิตจะเป็นเหมือนกระดาษชำระ

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                เมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณมีทางเลือก ๓ ทาง

ให้มันกำหนดคุณ, ให้มันทำลายคุณ  หรือให้มันสร้างคุณให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น