คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน คุณค่าทางประวัติศาสตร์

130

ศิลปวัฒนธรรมของไทยเรานั้นมีอยู่ยาวนาน ดังนั้นเราควรที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้อยู่คู่เมืองไทยตลอดกาล สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำเรื่องราวข้างต้นมาฝากดังนี้

ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมคือสิ่งที่เป็นร่องรอยแห่งอารยธรรมของมนุษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดส่งต่อสืบสายธารกันมาจากยุคสู่ยุค จากเมืองสู่เมือง จากบ้านสู่บ้าน และจากอดีตสู่ปัจจุบัน

บ้านเมืองที่พัฒนาแล้ว ล้วนให้ค่าให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เพราะหากไม่เรียนรู้จากอดีตเราจะสร้างสรรค์ปัจจุบันที่รุ่งโรจน์ไม่ได้ เนื่องเพราะปัญญาจากอดีต คือ ลายแทงที่ส่องให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่ผิดพลาด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยตัสถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์และโบราณคดีเอาไว้ว่า “เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่า ควรช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพแล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย”