คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน มรดกที่พ่อฝากไว้

214

ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันที่ทำให้คนไทยทุกคนโศกเศร้า เสียใจกันทั่วประเทศแล้ว นั่นก็คือวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวง รัชกาลที่ ๙ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์จึงได้หยิบยก “มรดก” ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอด ๗๐ ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติคนไทยทุกคนดังนี้

ก่อนที่ท่านพุทธทาสภิกขุจะถึงแก่มรณภาพนั้น ท่านได้เขียนผลงานไว้เล่มหนึ่ง ตั้งชื่อว่า “มรดกที่ขอฝากไว้” มาถึงบัดนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จสู่สวรรค์คาลัยแล้ว เราคนไทยก็ควรหันมาพิจารณาว่า มีมรดกอะไรบ้างที่พระองค์ทรงฝากไว้ให้แผ่นดิน

อาตมภาพในฐานะคนไทยคนเล็ก ๆ คนหนึ่งได้ติดตามพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านมาเป็นเวลายาวนาน ขอสรุปพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่าน ซึ่งควรค่าแก่การหยิบยกขึ้นมาเป็น “มรดก” ของแผ่นดินอย่างน้อยสัก ๙ ประการ ดังต่อไปนี้

มรดกที่ ๑             พระปฐมบรมราชโองการ

มรดกที่ ๒             ธรรมราชา

มรดกที่ ๓             ศาสตร์พระราชา

มรดกที่ ๔             เศรษฐกิจพอเพียง

มรดกที่ ๕             พระบรมราโชวาท

มรดกที่ ๖             ศาสนาประจำชาติ

มรดกที่ ๗            พระราชนิพนธ์และพระราชนิพนธ์แปล

มรดกที่ ๘            ความกตัญญูกตเวที

มรดกที่ ๙            ประชาชนคนไทยในชนบท

มรดกแต่ละข้อมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง วันพรุ่งนี้จะขออธิบายโดยสังเขปอีกครั้งหนึ่ง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความยิ่งใหญ่ของพระราชามหากษัตริย์ ไม่ได้เกิดจากอำนาจและราชบัลลังก์ หากแต่เกิดขึ้นมาจากความสามารถในการรับใช้ประชาชน