คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน มรดกข้อที่ ๓ ศาสตร์พระราชา

244

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเรานั้น ทรงงานหนักเพื่อปวงเราชาวไทยมาตลอด ๗๐ ปี สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ก็ยังคงกล่าวถึงมรดกที่พระองค์ได้ฝากไว้ในข้อที่ ๓ ศาสตร์พระราชา รับชมดังนี้

ตลอดรัชสมัยอันยาวนานกว่า ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองผ่านโครงการต่าง ๆ มากมายไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ โครงการ

ในการทรงงานผ่านโครงการต่าง ๆ นั้น พระองค์ทรงสั่งสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาประเทศครอบคลุมทุกมิติ ผลึกแห่งประสบการณ์ในพระองค์ท่านได้กลายมาเป็น “องค์ความรู้” ที่เลอค่ามหาศาลสุดที่จะประมาณได้เราเรียกกันต่อมาว่าเป็น “ศาสตร์พระราชา”

ศาสตร์พระราชานั้นครอบคลุมภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิไทย ถ้วนทั่วทุกแขนงกลายมาเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของประชาชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินไทย ทำอย่างไร “ศาสตร์พระราชา” เหล่านี้จะยังยืนยงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป

คำตอบก็คือ เราคนไทยคงต้องชวนกันลุกขึ้นมาศึกษาหาความรู้ และช่วยกันแปรความรักความภักดีลงสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง หากเราคนไทยร่วมแรงแข็งขันนำเอาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ โครงการสำคัญ ๆ ซึ่งเกิดจากพระราชดำริ พระราชปณิธานในการทรงงานของพระองค์ท่านก็จะยังคงอำนวยประโยชน์สุขแก่คนไทยต่อไปตราบนานเท่านาน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความรู้และวิทยาการประดามี จะมีความหมายก็ต่อเมื่อถูกนำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง