ซ้อมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ

386

รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการซักซ้อมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ที่จะเกิดขึ้นในวันที่  18 ตุลาคมนี้

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรจำลอง ที่ค่อยๆเคลื่อนสู่ยอดพระเมรุมาศ บุษบกองค์ประธาน ที่จะเป็น ที่ประดิษฐานพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ถือเป็นการเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ที่เหล่าพสกนิกรชาวไทยไม่อยากให้มาถึง เวลาแห่งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

การยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ที่มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัม และสูงกว่า 5 เมตร จึงต้องมีการจำลองน้ำหนัก ซักซ้อมเพื่อทดสอบระบบ ที่จะใช้ในพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร องค์จริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และสมพระเกียรติมากที่สุด

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 นาฬิกา 1นาที ตามมหัทธโนฤกษ์ หรือ ฤกษ์ใหญ่  ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกอบพิธีบวงสรวงการก่อสร้าง และยกเสาเอกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป็นเวลาเกือบ 8 เดือน ที่งานจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมศิลปากรยึดหลักแนวคิดในการออกแบบ โดยคำนึงถึงความสมพระเกียรติ ตามหลักโบราณราชประเพณี และคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ โดยตีความจากแผนภูมิจักรวาล ที่เปรียบพระเมรุมาศดั่งเขาพระสุเมรุ

พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีอาคารทรงบุษบก 9 องค์ เพื่อให้สอดคล้องกับรัชกาลที่ 9 มีหอเปลื้องทรงบุษบกตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ ใช้สำหรับจัดเก็บพระโกศทองใหญ่และพระโกศไม้จันทน์ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับงานพระราชพิธี

ถัดขึ้นไปเป็นที่ตั้งของซ่างทรงบุษบก ยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 5 ชั้น ใช้สำหรับพระพิธีธรรม 4 สำรับ นั่งสวดอภิธรรมสลับกันไป นับตั้งแต่พระบรมศพประดิษฐานบนพระจิตกาธานจนกระทั่งถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จ

จุดกึ่งกลางชั้นบนสุด มีบุษบกองค์ประธานตั้งอยู่เป็นอาคารทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น ภายในมีพระจิตกาธาน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศ ผนังโดยรอบเปิดโล่ง ติดตั้งพระวิสูตรและฉากบังเพลิง เขียนภาพพระนารายณ์อวตาร และภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยอดบนสุด ประดิษฐานพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

งานจัดสร้างพระเมรุมาศ สถาปัตยกรรมประดับพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ขณะนี้คืบหน้าแล้วเสร็จเกือบสมบูรณ์  เหลือเพียงการเก็บรายละเอียด และทำพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร หลังเสร็จพระราชพิธีจะรื้อนั่งร้านพระเมรุมาศองค์ประธานภายใน 24 ชั่วโมง จึงถือว่าพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จสมบูรณ์

วัลภา ปัญญาสรรเสริญ

รายงาน