“พระเมรุมาศจำลอง” ทั่วประเทศ แล้วเสร็จ 15 ตุลาคม

776

วันที่ 12 ต.ค.60 กองอำนวยการร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แถลงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง 76 แห่งทั่วประเทศ ขณะนี้แล้วเสร็จ 56 แห่ง ส่วนอีก 20 แห่ง มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้  

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนกองอำนวยการร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระบุว่า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงซุ้มวางดอกไม้จันทน์ 802 แห่ง จะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้

ส่วนพระจิตกาธาน หรือเตาเผาดอกไม้จันทน์ จะก่อสร้างทั้งหมด 878 แห่ง อยู่ใกล้กับพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม ขณะที่ดอกไม้จันทน์พระราชทาน มีทั้งสิ้น 61 ล้านดอก ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับประชาชนทุกคน

นางสาวสุธิทภา นาเจริญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประชาชนสามารถเข้าถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลอง 9 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร และที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ 16 จุด ขนาดกลาง 26 จุด รวมถึงวัดต่างๆ อีก 62 แห่ง ใน 51 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะ