น้ำท่วมสูงไม่เป็นอุปสรรค เจ้าบ่าวนั่งเรือแต่งงาน

856

จ.พิจิตรน้ำท่วมสูง เส้นทางสัญจรถูกตัดขาด แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อความรัก เจ้าบ่าวนั่งเรือหางยาวระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร พร้อมขันหมาก เพื่อเข้าพิธีมงคลสมรสตามประเพณี

เรื่องราวของความรักสองหนุ่มสาว แม้อยู่ในพื้นที่ประสบภาวะอุทกภัยก็ไม่อาจขวางทางรักของทั้งสองฝ่ายได้ ที่หมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยได้มีพิธีมงคลสมรสระหว่างนายอาทิตย์ เซี้ยแขก อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานช่างโรงงาน เจ้าบ่าวจากอำเภอโพธิ์ประทับช้าง กับเจ้าสาว นางสาวสมฤทัย ใจแสน อายุ 22 ปี

การประกอบพิธียังคงยึดประเพณีไทยแต่ที่แตกต่างจากทั่วไปคือ ใช้เรือหางยาวในการเดินทาง เนื่องจากถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรได้ จึงต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเคลื่อนขบวนขันหมาก ต้นกล้วย ต้นอ้อย รวมถึงเจ้าบ่าว เจ้าสาว ที่เดินทางกลับจากการแต่งหน้าแต่งตัวจากร้านเสริมความงามในตัวเมือง ก็ต้องเดินทางโดยเรือหางยาวเช่นกัน

การเดินทางขบวนขันหมาก เจ้าบ่าว เจ้าสาว และญาติ ต้องนั่งเรือหางยาวผ่านทุ่งนาที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร ระยะทางในการเดินทางกว่า 2 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที จึงจะเดินทางถึงบ้านของเจ้าสาวซึ่งรอดจากน้ำท่วมลักษณะคล้ายเกาะที่มีน้ำล้อมรอบเพื่อประกอบพิธี ซึ่งพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่าย

ส่วนสาเหตุที่ต้องประกอบพิธีมงคลสมรสแม้น้ำจะท่วม เนื่องจากกำหนดงานล่วงหน้าไว้แล้วโดยไม่คาดคิดว่าน้ำจะท่วมสูง พิธีมงคลสมรสของทั้งสองฝ่ายจึงนับได้ว่าเป็นการบันทึกในความทรงจำของทั้งเจ้าบ่าว -เจ้าสาว  รวมไปถึงญาติๆที่เดินทางมาร่วมพิธีให้รับรู้รับทราบถึงความรักและความตั้งใจของทั้งสองคน ที่ไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคมาขัดขวางต่อความรักที่มีต่อกันได้