คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักชาวพุทธ ๗ (ศาสนาแห่งเมตตา)

274

ทุกศาสนามักจะสอนให้คนรักกัน และรวมถึงรักเพื่อนร่วมโลกของเราเช่นกัน  สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกเรื่องของความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกมาฝากดังนี้

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเมตตา สาระสำคัญของเมตตาก็คือ การอยู่ร่วมกับคน กับสัตว์ กับสิ่งแวดล้อม ทั่วสากลโลกด้วยน้ำใจไมตรี ดังหนึ่งโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน

โดยนัยดังกล่าวมานี้ พระพุทธศาสนาจึงไม่ส่งเสริมความรุนแรง ไม่ต้อนรับการเบียดเบียนบีฑาทุกรูปแบบ หลักการดังกล่าวนี้ อาจสรุปให้จำง่าย ๆ ผ่านวลีที่ว่า  “เมตตาที่สากล คือ รักคนได้ทั้งโลก” หรือ “โลโกปถมฺภิกาเมตฺตา” เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                “สัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งต่ออาชญา ย่อมกลัวต่อความตาย เอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนี้แล้ว ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ใครให้ไปฆ่า”