คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน พุทธแท้คือแค่ไหน (๒)

274
ต่อจากตอนแล้วพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้เกริ่นถึงความหมายที่แท้จริงของพุทธแท้ไปบางส่วนแล้ว ในตอนนี้มาดูกันต่อว่าจะมีคำสอนอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง รับชมดังนี้

พุทธแท้ เน้นสันติวิธี                  ไม่ใช่เบียนบีฑ์                    หยาบกร้าวรุนแรง

พุทธแท้ เน้นเมตตาการุณย์           ไม่ใช่อุดหนุน                     ความโกรธเกลียดชัง

พุทธแท้ เน้นปัจจุบัน                  ไม่ใช่หลอกกัน                    ให้กลัวกรรมเก่า

พุทธแท้ เน้นรู้จักพอ                  ไม่ใช่หลอกล่อ                    โลภโมโทสัน

พุทธแท้ เน้นความตื่นรู้               ไม่ใช่ขลุกอยู่                      กับความหลับใหล

พุทธแท้ เน้นแจ้งแก่ใจ               ไม่ใช่รอบรู้ไป                     เพื่อวิวาทะ

พุทธแท้ เน้นความรมณีย์             ไม่ใช่เอาวัดเป็นที่               จอดรถหาเงิน

พุทธแท้ เน้นความใจกว้าง            ไม่ใช่เอ่ยอ้าง                   ผูกขาดสัจธรรม

พุทธแท้ เน้นศีล/สมาธิ/ปัญญา       ไม่ใช่วัดคุณค่า                 ด้วยสมณศักดิ์

พุทธแท้ เน้นพระนิพพาน              ไม่ใช่แค่กาล                    สอนศีลธรรม

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

“ไม่ควรทำความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม ชำระจิตให้บริสุทธิ์

๓ ประการนี้ คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย