“พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” อลังการรูปปั้นพญานาค 3 มิติ แลนด์มาร์คใหม่ จ.มุกดาหาร

11653

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางไปที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  เพื่อสักการะ “องค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” รูปปั้นพญานาคองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมุกดาหาร ที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนที่ผ่านมา และได้สร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่เลื่อมใส ศรัทธาในองค์พญานาคเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความงดงาม เสมือนมีชีวิต โดยเฉพาะเมื่อได้มองจากภาพมุมสูง

องค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช หรือ ปู่ศรีมุกดา รูปปั้นพญานาค ความสูง 20 เมตร ยาว 122 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรครึ่ง ตั้งตระหง่านบนลานหิน ในวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เรียกศรัทธาประชาชนเข้ามากราบสักการะ ชื่นชมความงดงามและยิ่งใหญ่ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จังหวัดมุกดาหาร

หลังจากได้ก่อสร้างพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน จึงได้มีดำริให้ก่อสร้างพญานีลบาลนาคราชขึ้น เพื่อถวายการอภิบาลองค์พระใหญ่ และเป็นที่มาของชื่อ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช โดยให้มีลักษณะคล้ายกับคำบอกเล่าของพระราชมุกดาหารคณี ที่เคยพบงูลำตัวใหญ่สีดำนิลในบริเวณวัด เมื่อปี 2525

ความโดดเด่นของประติมากรรมชิ้นนี้ ก็คือการใช้เทคนิคไล่สี ให้ดูมีมิติ โดยเฉพาะเมื่อมองจากมุมสูง ยามต้องแสงแดด จะเห็นถึงความสวยงาม อัศจรรย์ ราวกับมีชีวิต

นอกจากจะได้ชมความวิจิตรงดงามแล้ว ทางวัดยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สักการะองค์พญานาค ด้วยการตั้งจิตภาวนา เดินลอดท้องพญานาคทั้ง 7 ช่อง ก่อนนำดอกไม้ธูปเทียนบูชา และผูกผ้าแดงเพื่อความเป็นสิริมงคล จากจุดนี้ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง และสะพานมิตรภาพไทยลาวได้อีกด้วย

จากความเชื่อ และศรัทธา สู่งานศิลปะปูนปั้นสุดอลังการ ประจักษ์ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และฝีมือช่างแดนอีสาน คุณผู้ชมอย่าพลาดมาพิสูจน์ความงดงามด้วยตาตัวเองได้ทุกวัน ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

จุฑามาศ มังกรชัย

รายงาน