ผอ.โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน ยกมือสาบาน ยันไม่เคยโกงค่าอาหารกลางวันเด็ก

470

หลังมีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ไปปฏิบัติหน้าที่อื่น เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องการทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส ทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมายืนยันความบริสุทธิ์ พร้อมสาบานว่าไม่เคยโกงเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน คาดเป็นการกลั่นแกล้ง

นางสุพรรณ มีบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร จังหวัดพิจิตร ถึงกับสาบานว่าไม่ได้กระทำผิด หลังมีผู้ร้องเรียนว่าทุจริต จนทำให้ต้องถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานท้องถิ่นเป็นเวลา 6 เดือน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ระบุว่า ช่วงวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพัสดุและวัตถุดิบแล้ว แต่ผู้ร้องคือ นายธัชธรรม ศรีทา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะประธานตรวจรับพัสดุ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับ พบความผิดปกติ แต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารโรงเรียนทราบทันที

ซึ่งวัตถุดิบไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ จึงเชื่อว่าผู้ร้องเรียน ในฐานะประธานตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ แต่มีการกลั่นแกล้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ของโครงการอาหารกลางวัน

นางสุพรรณ ยืนยันด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างรายการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 528 คน มีการทำประมาณการรายจ่ายอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบความถูกต้องตามรายการสั่งซื้อ

ขณะที่นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐาน เอกสาร และพยานบุคคลกว่า 10 ปาก ทั้งเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน และกลุ่มผู้ส่งสินค้าให้กับโรงเรียน ยังเหลือการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา เพื่อรวบรวมสรุปสำนวนคณะกรรมการส่วนกลาง พิจารณาในเดือนกรกฎาคมนี้