คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ผู้นำในยามวิกฤติ

306

ขึ้นชื่อว่าเป็น “ผู้นำ” นั้น ต้องมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ได้ทุกครั้ง ซึ่งผู้นำในวิกฤติถ้ำหลวงที่เป็นข่าวดังในช่วงเดือนที่แล้วนั้นก็มีหลายบทบาท หลายหน้าที่กันเลยทีเดียว สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำบทเรียนที่ล้ำค่าของผู้นำยามวิกฤติมาฝากดังนี้

ในวิกฤติถ้ำหลวง เราได้บทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ พัฒนาตัวเองและ พัฒนาสังคมมากมายหลายเรื่อง หนึ่งในบทเรียนที่ล้ำค่า ก็คือ บทเรียนเรื่องภาวะผู้นำในยามวิกฤติ

ผู้นำในยามวิกฤติต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากผู้นำในยามปกติอะไรบ้าง, ต่อไปนี้คือคำตอบ

๑. ผู้นำต้องมีปัญญาแหลมคม หมายความว่า ต้องเป็นผู้ที่เปรื่องปราดฉลาดเฉลียวด้วยตนเอง

๒. ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ ผู้นำที่ไม่กล้าตัดสินใจ หรือตัดสินใจแต่เต็มไปด้วยความผิดพลาด ไม่มีทางที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้

๓. ผู้นำต้องเป็นมือประสานสิบทิศ คือ สามารถระดมคนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ให้กลายเป็นทีมเดียวกันที่มีเอกภาพ และสามารถบังคับบัญชาทีมได้อย่างเป็นระบบ

๔. ผู้นำต้องเป็นนักสื่อสารที่มีวาทศิลป์ และมีความเด็ดขาดในการออกคำสั่ง บังคับบัญชา

๕. ผู้นำต้องติดดิน ไม่ใช่หลบอยู่แนวหลัง หวังแต่ความปลอดภัย

ผู้นำที่มีคุณสมบัติครบ ๕ ประการที่กล่าวมา จึงจะได้รับการยกย่องว่า “เป็นสุดยอดผู้นำในยามวิกฤติ”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

         ภาวะผู้นำขึ้นอยู่กับความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ตำแหน่ง อำนาจ เงินตรา หรือดาวที่อยู่บนบ่าแต่อย่างใด